Τhe idiots του Lars Von Trier-Προβολή ταινίας στο χώρο πολύμορφης δράσης αναρχικών

theidiots

This entry was posted in ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.